HSAdmin Backend Domains, E-Mail, Datenbanken
Peter Hormanns
2012-06-12 6d8744533e8d400385d0c51d7762364b9a49524f
search: Peter Hormanns (committer)
2012-06-12 Peter Hormanns
Test Pac-Modul
commit | commitdiff | tree
2012-06-12 Peter Hormanns
fixed #78
commit | commitdiff | tree
2012-06-12 Peter Hormanns
fixed #83
commit | commitdiff | tree
2012-04-07 Peter Hormanns
delete soft links in old pac-domain
commit | commitdiff | tree
2012-04-07 Peter Hormanns
EMail Template gegepasst
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Daten angepasst
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Daten angepasst
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Test repariert
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Testfaelle angepasst
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Queues fuer Mail- und DNS-Server konfigurierbar
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
Daten angepasst
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
test configuration
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
clean imports
commit | commitdiff | tree
2012-04-05 Peter Hormanns
test configuration
commit | commitdiff | tree
2012-01-24 Peter Hormanns
fix #84 (untested)
commit | commitdiff | tree
2012-01-21 Peter Hormanns
fix #82 (untested)
commit | commitdiff | tree
2012-01-09 Peter Hormanns
fix #81 (untested)
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
emailadresses to pacdomain are not allowed
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
emailadresses to pacdomain are not allowed
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
subdomains to pacdomain are not allowed
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
subdomains to pacdomain are not allowed
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
subdomains to pacdomain are not allowed
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-04 Peter Hormanns
fix #79 with testcase
commit | commitdiff | tree
2012-01-03 Peter Hormanns
fix test data
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
email-tests
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
user-test
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
user-test
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
cap-test
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
do not execute search-tests
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
more tests (test domain, role)
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
more tests (test domain, role)
commit | commitdiff | tree
2012-01-02 Peter Hormanns
more tests (database modules)
commit | commitdiff | tree
2011-12-19 Peter Hormanns
first test
commit | commitdiff | tree
2011-12-19 Peter Hormanns
clean generated web.xml
commit | commitdiff | tree
2011-12-19 Peter Hormanns
ssl to database
commit | commitdiff | tree
2011-12-19 Peter Hormanns
make default gw configurable
commit | commitdiff | tree
2011-12-16 Peter Hormanns
fix pac delete
commit | commitdiff | tree
2011-12-16 Peter Hormanns
move content of old pacdomain
commit | commitdiff | tree
2011-12-16 Peter Hormanns
move content of old pacdomain
commit | commitdiff | tree
2011-12-16 Peter Hormanns
move content of old pacdomain
commit | commitdiff | tree
2011-12-16 Peter Hormanns
killall returns false if nothing to kill
commit | commitdiff | tree
first | « prev | next »